خورشید 360 درجه

برای نخستین بار، سرتاسر خورشید به طور هم زمان و یکجا در یک تصویر ثبت شد. امکان ثبت چنین تصویری زمانی فراهم شد که دو ماهواره ی استریو (STEREO) که با گردش به دور خورشید، بر آن نظارت می کنند، در دو سوی مخالف خورشید قرار گرفتند. این دو ماهواره همانطور که انتظار می رفت، از زمان پرتابشان در سال 2006 از یکدیگر جدا شده بودند چرا که یکی در مداری اندکی نزدیک تر به خورشید قرار گرفته بود (این ویدیو، و نیز تصویر پایین را ببینید).
تصویر بالا تقریبن سرتاسر خورشید را آنگونه که در طول یکی از روزهای هفته ی گذشته دیده می شد نشان می دهد، چند روز پیش از ثبت کامل ترین نما. شکاف تیره ی میانی، دیروز به طور کامل بسته شد، و دو ماهواره ی استریو توانستند تصویری 360 درجه را از این نزدیک ترین ستاره به زمین بفرستند.
داشتن تصویر کامل از خورشید به چند دلیل علمی سودمند است، از جمله ثبتِ سریع تغییرات شراره ها، فوران های تاج، سونامی ها، و رشته های خورشید، آن هم در هر نقطه ای از آن. همین طور می توان لکه ها و مناطق فعال خورشید را تا روزها زیر نظر داشت و حتی با گردش خورشید و جابجایی آنها نیز امکان رصدشان را از دست نداد.
این دو ماهواره هر سال در حدود 44 درجه از یکدیگر فاصله می گیرند با این وجود، ابزار رصد خورشید نزدیک یا روی زمین (برای نمونه رصدخانه ی دینامیک خورشیدی)، به آنها در تهیه ی نماهای سرتاسری خورشید در سال های آینده کمک خواهد کرد.

واژه نامه:
Sun - STEREO - satellite - Solar TErrestrial RElations Observatory- flare - coronal mass ejection - tsunami - filament - sunspot - active region - Sun-staring

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه