ستاره ی فراری

ستاره ی فراری "زتای مارافسای" (ستاره ی زتا از صورت فلکی حوا یا مارافسای) همچون یک کشتی که به سختی دریای کیهانی را در می نوردد، کمانی از امواج بین ستاره ای به وجود آورده که در این تصویر خیره کننده ی فروسرخ از فضاپیمای WISE دیده می شود. نما در رنگ های کاذب است و در آن ستاره ی زتای مارافسای، ستاره ای تقریبن 20 بار پرجرم تر از خورشید، به رنگ آبی نزدیک میانه ی تصویر دیده می شود.
این ستاره با سرعت 24 کیلومتر در ثانیه در حال حرکت رو به بالای تصویر است. بادهای ستاره ای نیرومندی که پیش رویش از آن متصاعد می شود، فشرده شده و با گرم کردن ماده ی غباری بین ستاره ای، یک جبهه ی شوک منحنی در برابرش می سازند. پیرامون آن، ابرهایی از مواد نسبتن آرام و غیرآشفته قرار دارد.
حرکت این ستاره ناشی از چیست؟
ستاره ی زتای مارافسای احتمالن زمانی عضوی از یک سیستم ستاره ای دوتایی با همدمی سنگین تر از خود بوده و ستاره ی همدم به خاطر همین جرم زیادش، عمری کوتاه تر داشته است. با انفجار فاجعه بار ستاره ی همدم به شکل یک ابرنواختر، ستاره ی زتای مارافسای نیز به بیرون از مجموعه پرتاب می شود. این ستاره با فاصله ای حدود 460 سال نوری از ما، 65,000 بار درخشان تر از خورشید است و اگر اطرافش را گرد و غبار تیره فرا نگرفته بود، می توانست یکی از تابناک ترین ستارگان آسمان باشد.
گستردگی این تصویرِ WISE در حدود 1.5 درجه می باشد یا به عبارتی، در فاصله ی برآورد شده ی زتای مارافسای، 12 سال نوری را پوشانده است.

واژه نامه:
Zeta Oph - Runaway Star - Zeta Ophiuchi - WISE - false-color - binary star system - companion - supernova

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه