سحابی گل کاغذی

آیا سحابی روزت با هر نامی، همچنان خوشبو و زیبا "به نظر می رسد"؟ (اشاره به جمله ی معروف شکسپیر: A rose by any other name would smell as sweet - م)
این سحابی نشری یا گسیلشی در "فهرست عمومی نوین" (New General Catalog یا NGC)، با عنوان NGC 2237 ثبت شده که به نظر نمی رسد چیزی از ظاهر گل مانند آن بکاهد.  
درون سحابی روزت، یک خوشه ی باز از ستارگان جوان و پرنور قرار دارد که به نام NGC 2244 شناخته می شود. این ستارگان در حدود چهار میلیون سال پیش، از دل مواد سحابی ایجاد شده اند و بادهای ستاره ای آنها، در حال شکل دادن حفره ای در مرکز سحابی می باشد که با لایه ای از غبار و گاز داغ، جدا و متمایز شده. پرتو فرابنفشی که از ستارگان داغ خوشه تابیده می شود، سحابی را برافروخته و روشن کرده است.
سحابی روزت نزدیک به 100 سال نوری گستردگی دارد، فاصله اش از ما در حدود 5000 سال نوریست و با یک تلسکوپ کوچک می توان آن را در محدوده ی صورت فلکی تک شاخ مشاهده کرد.

واژه نامه:
Rosette Nebula - New General Catalog - NGC 2237 - emission nebula - open cluster - NGC 2244 - Ultraviolet - Unicorn - Monoceros

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه