ستاره نوترونی در حال خنک شدن

باقی مانده ی ابرنواختر ذات الکرسی A یا Cass A، با فاصله ی 11,000 سال نوری از ما، یک جرم فضایی بی خطر برای زمین است*. نور این ابرنواختر، یعنی انفجار مرگبار یک ستاره ی پرجرم، نخستین بار 330 سال پیش به زمین رسید. در این تصویر که از ترکیب تصاویر نور دیدگانی و تصاویر پرتو ایکس به وجود آمده، ابری در حال گسترش از مواد را می بینیم که تاکنون به اندازه ی حدود 15 سال نوری گسترده شده. نقطه ی نورانی نزدیک میانه ی عکس، یک ستاره ی نوترونی است؛ بقایای فوق العاده فشرده و چگال هسته ی ستاره ی منفجر شده (شکل پیوست).
این ستاره ی نوترونی یا در واقع هسته ی ستاره، هنوز آنقدر داغ هست که پرتوهای ایکس بتاباند ولی در حال خنک شدن می‌باشد. در واقع، رصدهای 10 ساله ی تلسکوپ مدارگرد پرتو ایکس چاندرا نشان می دهد که سرعت سرد شدن این ستاره سریع است، به حدی سریع که به گمان پژوهشگران بخش بزرگی از هسته ی این ستاره ی نوترونی در حال ساخت یک "ابرشاره ی بدون اصطکاک"** نوترونی می باشد. نتایج تلسکوپ چاندرا برای نخستین بار شواهدی قابل دیدن از این حالت شگفت انگیز ماده را ارایه می‌دهد.

--------------------------------------------
* طبق برآورد ستاره شناسان، اگر ستاره ای در فاصله ی کمتر از 26 سال نوری از زمین منفجر شود، می تواند بخش زیادی از لایه ی ازن زمین را از بین برده و به نابودی گونه های مختلف زیستی بیانجامد. (منبع)
** اَبَرشاره: ابرشاره (Superfluid) یا ابرشارگی (Superfluidity) یک فاز است که غالبا در دماهای پایین دیده می‌شود، به طور مثال هلیوم ۳ و هلیوم ۴ دارای یک اصطکاک سطحی می‌باشند که بعد از گذر از نقطه لاندا، گرانروی این مایع به صفر تبدیل می‌شود و مایع بدون اصطکاک می‌تواند جریان یابد. (منبع)

واژه نامه:
Neutron Star - X-ray - Supernova remnant - Cassiopeia A - Cass A - supernova - Chandra X-ray observatory - superfluid

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه