کمان رنگ پریده آسمان شب

آیا تاکنون نوار کهکشان راه شیری را دیده اید؟ شاید هرگز شانس دیدن آن را به این شکل نداشته اید.
اگر در زمانی مناسب، در جایی تاریک با آسمانی صاف باشید، نواری رنگ پریده از نور را خواهید دید که از این سر تا آن سر آسمان کشیده شده. این نوار، صفحه ی کهکشان مارپیچی خودمان است. از آن جایی که خود ما درون این صفحه قرار داریم، به نظرمان می آید که این نوار دور زمین حلقه زده است.
البته تصویر دیدنی بالا از کمان کهکشان راه شیری، فراتر از دامنه ی دید چشم غیرمسلح است. این تصویر در واقع یک ترکیب دیجیتالی ژرف از 9 عکس است که با هم یک چشم انداز پانورامای 360 درجه ی کامل ساخته اند. این عکس به تازگی در پارک ملی تنه ریف، جزایر قناری اسپانیا گرفته شده و در آن آتشفشان تیده (Teide) نزدیک میانه ی تصویر و در پس چشم اندازی آتشفشانی با چندین تخته سنگ بزرگ دیده می شود. در دوردست و ورای این ساختارهای زمینی، شگفتی های آسمانی بسیاری دیده می شوند که با چشم غیرمسلح نیز قابل دیدنند، از جمله نوار کهکشان راه شیری، یک گوژ ماه فزاینده (ماهی گوژ که در شب های آینده کامل می شود) -درون کمان-، و خوشه ی باز ستاره ای پروین (می توانید آن را بیابید؟).
شگفتی های دیگری از آسمان نیز در این نمای ژرف به تصویر کشیده شده که به طور طبیعی فراتر از دریافت و دید انسان است؛ بسیاری از آن ها در این نسخه از تصویر با نامشان دیده می شوند. برای نمونه، یکی از این شگفتی ها حلقه ی بارنارد است که به شکل نیم حلقه ای سرخ رنگ زیر نوار کهکشان دیده می شود.

واژه نامه:
Milky Way - Galaxy - disk - spiral galaxy - arch - Teide - Tenerife - Canary Islands - Teide volcano - waxing Moon - Pleiades - open star cluster - Barnard's Loop

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه