یک سحابی زیبای سیاره نما

NGC 2438 یک سحابی سیاره ای (سیاره نما) است، پوششی گازی که از پف کردن و پخش شدن لایه های یک ستاره ی خورشیدسانِ چند میلیارد ساله، هنگامی که سوخت هیدروژن در کوره ی مرکزیش به پایان می رسد به وجود می آید. فاصله ی NGC 2438 از زمین 3,000 سال نوری بوده و در مرزهای صورت فلکی دریایی کشتیدم قرار گرفته است.
این سحابی همچنین به گونه ای قابل توجه در حاشیه ی خوشه ی ستاره ای باز درخشان و نسبتن جوان M46 دیده می شود. ولی ستاره ی مرکزی این سحابی سیاره ای نه تنها بسیار پیرتر از ستارگان خوشه ی M46 است بلکه سرعت جابجاییش در فضا نیز با آن ها تفاوت دارد. برآوردها از فاصله ی آن ها نیز NGC 2438 را نزدیک‌تر از M46 نشان می دهد. بنابراین دیده شدن این اجرام با هم تصادفی بوده و تنها دلیلش قرار گرفتن هر دو بر روی یک خط دید است.
این تصویر ژرف* از NGC 2438، هاله ای از گاز اتمی برافروخته که پیشتر دیده نشده بود را (نیز) نشان می دهد. پهنای این هاله 4.5 سال نوریست و گستردگی آن از حلقه ی روشن تر درونی سحابی نیز فراتر رفته است. چنین هاله هایی در تصاویر ژرف از دیگر سحابی های سیاره ای نیز دیده شده اند. این هاله ها در طول مراحل پیشین فعالیت ستاره ی پیر سحابی به وجود می آیند.
----------------------------------------------
* تصویر ژرف: در عکاسی نجومی، تصویری را می گویند که با زمان نوردهی طولانی جهت آشکار شدن جزییات ضعیف و کم نور گرفته می شود.

واژه نامه:
Planetary Nebula - NGC 2438 - sunlike star - hydrogen - constellation Puppis - open star cluster - M46 - atomic gas - deep image

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه