چهره ای که هرگز دیده نمی شود

کره ی ماه در اثر نیروی کشندی یا جزر و مدی زمین، در یک "چرخش همگام" با آن قفل شده است و از همین رو ساکنان زمین همواره یک سمت آن را می بینند (این تصویر متحرک را ببینید). ولی با گردش در مداری به دور ماه، می توان با سوی پنهانش نیز آشنا شد. در واقع این عکس واضح و روشن یک تصویر موزاییکی است که توسط دوربین زاویه باز مدارگرد شناسایی ماه از سمت پنهان آن گرفته شده.
باکیفیت ترین نگارش (ورژن) این عکس، که بخشی از یک تصویر موزاییکی کروی سراسریِ تشکیل شده از بیش از 15,000 عکسِ گرفته شده بین نوامبر 2009 تا فوریه ی 2011 است، در هر پیکسل، 100 متر را نشان می‌دهد. شگفت این که، سطح ناهموار و ضرب دیده و تخریب شده ی آن سوی ماه بسیار با سمت پیدای آن که پوشیده از دریاوارهای صاف و تیره است فرق می‌کند. دلیل احتمالی این تفاوت هم اینست که سمت پنهان ماه، پوسته ای ضخیم تر دارد و همین باعث شده خروج و جریان یافتن مواد مذاب از درون ماه به سطح و در نتیجه تشکیل دریاواره های صاف در آن سمت دشوارتر شود.

نوشته هایی در همین باره:

واژه نامه:
Lunar Farside - synchronous rotation - Moon - Lunar Reconnaissance Orbiter - crust - maria

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه