فواره هایی به بلندی یک میلیون سال نوری

چه می شد اگر می توانستید فواره های عظیمِ پرتوهای رادیویی که از کهکشان قنطورس آ بیرون می زند را ببینید؟
رادیوجت ها یا فواره های رادیویی قنطورس آ (Centaurus A) نه تنها بیش از یک میلیون سال نوری بلندی دارند، بلکه پهنای زاویه ای به اندازه ی 200 برابر بزرگ تر از پهنای زاویه ای (اندازه ظاهری) قرص کامل ماه در آسمان زمین را نیز می پوشانند. این فواره ها به وسیله ی سیاهچاله ای نیرومند به بزرگی میلیون ها برابر خورشید که در دل کهکشان فعال قنطورس آ قرار گرفته به بیرون رانده می شوند. این سیاهچاله به گونه ای، همچنان که مواد را می بلعد و به درونش فرو می برد، این فواره های پرسرعت را نیز به بیرون می جهاند.
در این تصویر، چند رادیوتلسکوپِ آرایه ی فشرده ی تلسکوپی استرالیا (ATCA) نزدیک نارابری، نیوساوث ولز استرالیا را می بینیم. بر فراز آن ها یک قرص کامل ماه دیده می شود و در پس زمینه نیز تصویری رادیویی (در محدوده ی نور غیردیدگانی) از قنطورس آ که آن را در اندازه ی زاویه ای واقعیش نشان می دهد به چشم می خورد که در واقع به تصویر "افزوده شده".
این عکس، پرجزییات ترین نقشه ای که تاکنون از یک رادیوجتِ کهکشانی در فضا به دست آمده را در بر دارد، نقشه‌ای که بیش از 1000 ساعت نوردهی و چندین سال تلاش صرف تهیه ی آن شده. جزییات این عکس شاید سرنخ هایی از چگونگی تاثیر و اندرکنش رادیوجت ها با ستارگان و غبار میان کهکشانی را به ما بدهد. نقاط نورانی در تصویر ستاره نیستند، بلکه کهکشان هایی دیگر در فضاهای بسیار دورترند که در محدوده ی پرتوهای رادیویی نیز می درخشند.

نوشته هایی در همین باره:

واژه نامه:
Radio Jet - Centaurus A - Cen A - full Moon - black hole - active galaxy - Australian Telescope Compact Array - ATCA

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه