نوزادان مارگیر

ابرهای گرد و غبار و ستارگان نوزادِ درونشان در این تصویر ترکیبی رنگ کاذب که کاوشگر پیمایش میدان بازِ فروسرخ ناسا (WISE) گرفته، در محدوده ی طول موج های فروسرخ می درخشند. این بوم نقاشی کیهانی یکی از نزدیک ترین مناطق ستاره زایی (تشکیل ستاره) را به تصویر کشیده؛ منطقه ای که بخشی از مجموعه ابرهای "رو - مارافسای" نزدیک لبه ی جنوبی صورت فلکی مارافسای (مارگیر، حوا، Ophiuchus) در فاصله ی حدود 400 سال نوری از ما می باشد.
ستارگان جوان پس از این که به همراه یک ابر بزرگِ گاز سرد هیدروژن مولکولی شکل گرفتند شروع به تابش کرده و به غبار اطراف خود گرما می دهند تا جایی که غبار در اثر گرما، شروع به تابش پرتوهای فروسرخ می کند. ستارگانی که هنوز در فرآیند زاییده شدن قرار دارند به نام "اجرام ستاره ای جوان" (YSO) شناخته می شوند و در دل سحابی های فشرده ی صورتی رنگی که اینجا می بینیم قرار دارند ولی از چشم تلسکوپ های کاوشگر نوری (تلسکوپ های معمولی، در محدوده ی نور دیدگانی) پنهانند. کاوشی که در محدوده ی فروسرخ در این منطقه ی آسمان انجام شده، ستارگانی نوزاد و تازه شکل گرفته ای را آشکار کرد که میانگین سنشان چیزی در اندازه ی 300,000 سال برآورد می شود. در سنجش (مقایسه) با خورشید خودمان با 5 میلیارد سال سن، این ستارگان بسیار بسیار جوانند. سحابی درخشان سرخ فامی که پایین سمت راست دیده می شود، ستاره ی سیگمای کژدم را در بر گرفته. این سحابی یک سحابی بازتابی است که غبارهایش، نور ستاره را بازتابانده و می پراکند.
گستردگی زاویه ای این منظره از WISE حدود 2 درجه است و در فاصله ی برآورد شده ی رو - مارافسای، حدود 14 سال نوری را می پوشاند.

واژه نامه:
Rho Ophiuchi - infrared wavelength - false-color - WISE - Wide-field Infrared Survey Explorer - star forming region - constellation Ophiuchus - molecular hydrogen - young stellar object - YSO - nebula - optical telescope - Sigma Scorpii - reflection nebula

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

parisa

salam agha kheyli eraadat..
migam hala baaz 400sal noori behtare az 25000.000
mishe ye sari behesh zad

یک ستاره در هفت آسمان

درود پریسابانوی گرامی. مخلصیم.
باهاتون موافقم. بعضی از ان اجرام آسمانی خیلی نزدیکند به ما!
همین بغل گوشمون ;)

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه