کهکشان های خوشه دوشیزه

در خوشه ی دوشیزه، نزدیک ترین خوشه ی بزرگ کهکشانی به گروه محلی خودمان* بیش از یک هزار کهکشان وجود دارد. در حقیقت، به سختی می شود در یک نگاه پی به بزرگی این خوشه ی کهکشانی برد چرا که منطقه ای گسترده از آسمان را پوشانده است. گستردگی این تصویر تلسکوپی موزاییکی هوشمندانه در حدود 5 در 3 درجه است و به روشنی بخش مرکزی خوشه ی سنبله را از پشت غبار کم نورِ پیش زمینه (ابری که بر فراز صفحه ی راه شیری کشیده شده است) نشان می دهد. عضو مهم خوشه، کهکشان غول پیکر بیضی گون M87 درست زیر مرکز تصویر دیده می شود. بالای M87، جفت کهکشان مشهور در حال برخورد NGC 4438 را می بینیم که با نام "چشم ها" نیز شناخته می شوند.
از نزدیک تر که به تصویر نگاه کنیم، دیگر کهکشان های بزرگ خوشه را نیز به شکل توده های کرکی می بینیم. تصویر پایین، نگارش دیگری از همین تصویر است که در آن، نام کهکشان ها بر اساس نامگذاری فهرست NGC نیز نگاشته شده است. کهکشان ها را بر پایه ی فهرست مسیه نیز نشان می دهند، مانند M84 ،M86، و کهکشان های مارپیچی درخشان و رنگارنگ M88 ،M90، و M91.
فاصله ی میانگین کهکشان های خوشه ی دوشیزه از ما 48 میلیون سال نوریست. فاصله ی این خوشه به عنوان عاملی مهم برای تعیین ثابت هابل و نیز اندازه ی کل جهان به کار می رود.
با سپاس از Astrometry.net برای برچسب ها
-----------------------------------------------------
* گروه محلی: کهکشان راه شیری به همراه کهکشان آندرومدا و کهکشان مثلثی در صورت فلکی مثلث، تشکیل دهنده ی یک گروه کوچک کهکشانی هستند که به نام "گروه محلی" شناخته می شود. این گروه محلی در حدود ۲۶ کهکشان دیگر را نیز شامل می شود که البته از آنها بیشتر به عنوان اقمار کهکشان راه شیری و کهکشان آندرومدا یاد می شود. ابعاد این خوشه در حدود ۳ میلیون سال نوری است. (منبع: دانشنامه ی ستاره شناسی)

واژه نامه:
Virgo Cluster - local group - Milky Way galaxy - elliptical galaxy - M87 - interacting galaxy - NGC 4438 - The Eyes - NGC catalog - Messier - M84 - M86 - M88 - M90 - M91 - Hubble Constant

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه