ابر مولکولی بارنارد 163

این شاید از دید برخی شبیه به اردکی باشد که به جای تخم، ستاره گذاشته است!
در مرکز تصویر امروز، بارنارد 163 را می بینیم، یک سحابی از گاز مولکولی و غبارِ آنچنان غلیظ که نور دیدگانی (مریی) نمی‌تواند از درون آن به بیرون بتابد. بال های این اردک تا چند سال نوری گسترده شده اند. درون بارنارد 163 قطعن سردتر از بیرونش است و شرایطی را پدید آورده که در آن، گاز می تواند انبوه و فشرده شده و به تشکیل ستاره بیانجامد.
فاصله ی بارنارد 163 از زمین 3,000 سال نوریست و در صورت فلکی قیفاووس (کی کاووس) واقع شده است. تابش سرخ فام پس‌زمینه ناشی از IC 1396 است، یک سحابی نشری (گسیلشی، پخشنده) بزرگ که منزلگاه سحابی خرطوم فیل می باشد. یافتن بارنارد 163 در تصویری از سحابی نشری بزرگ تر IC 1396 شاید دشوار باشد ولی ناممکن نیست.

واژه نامه:
duck - Barnard 163 - nebula - molecular gas - constellation of Cepheus - IC 1396 - emission nebula - Elephant's Trunk

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه