چمچه ی کوچک آسمان

ستاره ی قطبی یا ستاره ی شمال با قدر 2، از این که درخشان ترین ستاره در آسمان شب باشد بسیار دور است. ولی در سمت چپ این تصویر موزاییکی خوش ترکیب پرستاره که پهنه ای به گستره ی حدود 23 درجه در صورت فلکی شمالی خرس کوچک (دب اصغر) را در بر گرفته، درخشان ترین ستاره است. این ستاره به ستاره ی قطب شمال مشهور بوده و از دوستان دریانوردان و عکاسان نجومیست، ولی "در حال حاضر" جایگاه آن در آسمان، دقیقن قطب شمال کیهانی یا سماوی (NCP) را نشان نمی دهد و از آن در حدود 0.7 درجه انحراف دارد.
در تصویر پایین، جای ستاره ی قطبی و قطب شمال کیهانی به همراه دیگر ستارگان صورت فلکی خرس کوچک نشان داده شده‌است. نام ستارگان  این صورت فلکی باستانی نیز به همراه نشانه ی الفبای یونانی ویژه ی هر یک در آن نوشته شده.
در این نمای گسترده همچنین می توان ابرهای گرد و غبار معلق بر فراز صفحه ی کهکشان راه شیری را به صورت محو و کم‌نوری دید.

----------------------------------------------------
چمچه: ملاقه و ملعقه و کفگیر (دهخدا)

واژه نامه:
Little Dipper - Polaris - asterism - North Pole Star - Celestial Pole - NCP - plane - Milky Way Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه