عکس شاتل از پشت پنجره هواپیما

این چیست که از میان ابرها به آسمان می رود؟
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این شاتل فضایی است.
اگر در یکی از روزهای ماه می ۲۰۱۱ در زمان مناسب و از نقطه ای مناسب از پنجره ی هواپیما به بیرون نگاه می کردید، چیزی بسیار نامعمول را می دیدید: یک شاتل فضایی که به سوی مدار زمین می رفت.
عکس های شاتل فضایی اندیور و دودش در زمان بلند شدن، کوتاه زمانی پس از پرتاب پایانی آن در می ۲۰۱۱ به طور گسترده ای در فضای اینترنت پخش شد.
تصویر بالا یکی از همین عکس هاست که از درون یک هواپیمای آموزشی شاتل گرفته شده و قانون کپی رایت شاملش نمی شود. در این عکس شاتل بسیار بالاتر از ابرهاست و می شود آن را با عکس های دیگری که از دود همین شاتل از زیر ابرها گرفته شده جور کرد (تطبیق داد).
افزون بر توده ی بلند دود، گازهای داغ و گداخته ای که از موتورهای این شاتل به هنگام بالا رفتن بیرون می زند را نیز می توان نزدیک به بدنه ی آن دید. سایه ی دود بر سطح ابرها دیده می شود و جهت تابش آفتاب را نشان می دهد.
برنامه ی شاتل های فضایی آمریکا در سال ۲۰۱۱ با همین پرواز پایان یافت و اکنون برای دیدن شاتل اندیور می توانید به مرکز دانش کالیفرنیا سر بزنید.

واژه نامه:
cloud - space shuttle - Endeavour - shuttle training aircraft - copyright -  US Space Shuttle program - California Science Center

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه