یک سه تکه ی زیبا

سحابی زیبای سه تکه (مثلثی) یک نمای مورد بررسی در رنگ های گوناگون و متضاد است. این سحابی که با نام M20 نیز شناخته می شود، نزدیک به 5,000 سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی سرشار از سحابیِ کمان (قوس) جای گرفتهاست.
سحابی سه تکه یک منطقه ی ستاره زایی در صفحه ی کهکشان ماست که 3 گونه ی مختلف از ابرهای نجومی را می نمایاند: سحابی های نشری (گسیلشی) سرخ رنگ که بیشتر نورشان را از تابش اتم های هیدروژن گرفته اند، سحابی های بازتابی آبی رنگ که در اثر بازتاب نور ستارگان توسط گرد و غبار پدید می آیند، و سحابی های تاریک که از ابرهای چگال و فشرده ی گرد و خاک ساخته شده اند و در برابر نور دیگر سحابی ها به حالت ضدنور (silhouette) قرار گرفته و تاریک دیده می شوند.
منطقه ی نشری روشن و سرخ رنگ، به وسیله ی رگه های تیره و کدر غبار، تقریبن به سه بخش تقسیم شده و همین به نامیدن این سحابی به نام سه تکه انجامیده است. در این نمای زیبا، سحابی نشری سرخ رنگ در کنار ابرهای بازتابی مات و آبی رنگ قرار گرفته. در این عکس نمای نزدیک که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده، ستون ها و فواره های ساخته شده به وسیله ی ستارگان نوزاد نیز زیر و سمت چپ میانه ی سحابی نشری دیده می شوند. پهنای سحابی سه تکه، حدود 40 سال نوریست.

واژه نامه:
Trifid Nebula - M20 - constellation Sagittarius - dust lane - Hubble Space Telescope - emission nebula - hydrogen atom - reflection nebula - dark nebula - dust cloud - silhouette

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه