جایگاه ابرنواختران در مارپیچی ها

کهکشان های مارپیچی ابرنواختران خود را کجا نگه می دارند؟ البته نزدیک به مناطق بزرگ ستاره زایی که در راستای بازوان مارپیچی گسترده و آبی رنگشان قرار دارد. از آنجا که ستارگان بزرگ و پرجرم زندگی بسیار کوتاهی دارند، فرصت چندانی برای جدایی و دور شدن از زادگاه خود را ندارند.
گفتنی است در 6 سال گذشته دو ابرنواختر از رده ی II، که نشان دهنده ی انفجار مرگبار ستارگان سنگین است، در کهکشان مارپیچی همسایه، M51 دیده شده است. افزون بر هر دوی این ابرنواختران، یک ابرنواختر سوم نیز در سال 1994 مشاهده شد که هر سه با هم، همچون گنجی بادآورد برای یک تک کهکشان به حساب می آمدند.
در این تصویرهای سنجشی (مقایسه ای)، SN2005cs، ابرنواختری که در سال 2005 کشف شد، و ابرنواختر تازه تر SN2011dh (ابرنواختر به شدت روشنی که همین ماه پیش کشف شد)، هر دو در بازوهای مارپیچی بزرگ M51 قرار دارند. M51 که شاید در آغاز یک سحابی مارپیچی بوده، به نام کهکشان گرداب نیز شناخته می شود.

واژه نامه:
supernova - star forming regions - spiral arm - Type II supernova - M51 - bonanza - SN2005cs - SN2011dh - spiral nebula - Whirlpool Galaxy - spiral galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه