ماه تیره در آسمان ایران

 در تاریخ 15 ژوئن (25 خرداد)، قرص کاملن گرفته شده ی ماه بسیار تاریک بود. در آن زمان خود ماه در مرکز کهکشان راه شیری دیده می شد. این پانورامای ساده ماه گرفتگی کامل را در شمال ایران نشان می دهد و از 8 تصویر پیاپی که نوردهی هر یک 40 ثانیه به درازا کشیده ساخته شده است. در چنین صحنه ی هیجان انگیزی، تیرگی ماهِ گرفته شده با پرتوی کم فروغ کهکشان راه شیری برابری می کند.
قرص گرفته وسرخ رنگ ماه درست بالای گودی سحابی تاریک پیپ، سمت راست سحابی های تابناک مرداب و سه تکه (مثلثی) و ابرهای گرد و خاک مرکز کهکشان راه شیری قرار گرفته است. در انتهای سمت راست این میدان گسترده نیز ستاره ی زردرنگ قلب العقرب و ابرهای رنگارنگ "رو - مارافسای" دیده می شود. برای آشنایی با دیگر بخش های چشم انداز کهکشان راه شیری، تصویر پایین را ببینید.
مرحله ی کامل این ماه گرفتگی که نخستین ماه گرفتگی سال 2011 بود، 100 دقیقه به درازا کشید که زمانی کافی برای تماشا فراهم می کرد. بخش هایی از گرفتگی در بیشتر جاهای کره ی زمین به استثنای مطقه ی گسترده ی آمریکای شمالی و مرکزی قابل دیدن بود.

واژه نامه:
Milky Way Galaxy - Iran - exposure - eclipsed Moon - lunar disk - Pipe Nebula - Lagoon nebula - Trifid nebula - Antares - Rho Ophiuchi - lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه