پانورامای رنگین کهکشان

بیشتر ستارگان تابناک کهکشان راه شیری، در یک صفحه جای گرفته اند. از آنجایی که خورشید خود ما نیز در همین صفحه قرار دارد، از دید ما به شکل نواری افشان دیده می شوند که دور آسمان حلقه زده.
تصویر گسترده (پانوراما)ی امروز از پیوستن دیجیتالی چندین عکس جداگانه درست شده و بخشی از صفحه ی کهکشان که از نیم کره ی شمالی زمین دیده می شود را نشان می دهد؛ این پانوراما 90 درجه از آسمان را می پوشاند.
در سرتاسر این تصویر تماشایی، ستارگان درخشان بسیار زیاد، رگه های تیره ی گرد و غبار، سحابی های سرخ رنگ نشری (گسیلشی)، سحابی های آبی رنگ بازتابی، و خوشه های ستاره ای را می توان دید. به گمان اخترشناسان، در کهکشان راه شیری، افزون بر همه ی چیزهایی که می بینیم و حتی بیشتر از آن ها، ماده ی تاریکی وجود دارد که دیده نمی شود.

در همین زمینه:
خیره به آسمان ایران * شگفتی و راز بر فراز VLT * کمان رنگ پریده آسمان شب * سفری به ژرفای آسمان شب * نور منطقه البروجی در مقابل نور کهکشان راه شیری * کهکشان راه شیری از درون قاب "روح باستانی" * ابرها و ستارگان بر فراز آتشفشان Cotopaxi در اکوادور (ویدیو) * درختان و آسمان و چشم کهکشانی * کهکشان راه شیری بر فراز Pulpit Rock * راه شیری در ریزموج * کهکشان راه شیری بر فراز برایس کانیون * سیاره ی شازده کوچولو! * وقتی آسمان خود به خود می درخشد * آتشفشان زیر کهکشان * شلیک لیزر به مرکز کهکشان * پانورامای رودخانه * شب پرستاره‌ی "ایگوازو" * تقارن در آسمان و زمین * آسمان زیبای جزایر قناری (ویدیو)

واژه نامه:
Milky Way Galaxy - disk - Sun - panorama -dust lane - emission nebula - reflection nebula - cluster - dark matter

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه