سایه یک آتشفشان

چرا سایه ی این آتشفشان به شکل مثلث دیده می شود؟ خود کوه آتشفشان Teide، آن گونه که هندسه ی سایه اش نشان می دهد یک هرم (یا مخروط) کامل نیست. البته پدیده ی سایه ی مثلثی تنها ویژه ی کوه Teide نیست و آن را معمولن بر فراز بسیاری از قله ها و آتشفشان های بزرگ دیگر نیز می توان دید.
دلیل اصلی برای این شکل تیره ی شگفت انگیز اینست که بیننده در حال نگریستن به پایین از درون یک دالان بلند از سایه ی پدید آمده توسط نور خورشیدِ در حال غروب (یا طلوع) می باشد، دالانی که تا افق ادامه دارد [خورشید پشت سر بیننده و دوربین قرار دارد - م]. حتی اگر این آتشفشان غول آسا به شکل مکعب کامل نیز بود و سایه ی پدید آمده به شکل یک مستطیل بلند می شد نیز به نظر می آمد مکعب در دوردست افق باریک و تیز می شود، درست مانند ریل های همراستای راه آهن.
در پیش زمینه ی تصویر تماشایی بالا دهانه ی Pico Viejo، در تنه ریف جزایر قناری اسپانیا را می بینید. قرص تقریبن کامل ماه نیز کنار سایه دیده می شود، اندکی پس از ماه گرفتگی ماه پیش.

واژه نامه:
Triangular Shadow - Volcano - Mount Teide - pyramidal - Mt. Teide - train track - Pico Viejo - crater - total lunar eclipse

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه