کشف دو همسایه تازه برای خورشید

*این دو ستاره به دلیل اختلاف شدید میان درخشش آن ها در طول موج فروسرخ و دیدگانی (مریی) توجه ها را به خود جلب کرده اند: در محدوده ی فروسرخ، به شدت درخشانند و در محدوده ی دیدگانی، تقریبن دیده نمی شوند.

دانشمندان بنیاد اخترفیزیک لابنیتز در پوتسدام (AIP) دو کوتوله ی قهوه ای تازه با فاصله ی برآوردی تنها 15 و 18 سال نوری از خورشید یافته اند. برای مقایسه: نزدیک ترین ستاره به خورشید یعنی پروکسیما قنطورس، کمی بیش از 4 سال نوری با خورشید فاصله دارد، در حالی که فاصله ی نزدیک ترین کوتوله های قهوه ای شناخته شده از خورشید، یعنی اپسیلون هندی Ba و Bb، که آن ها هم چند سال پیش توسط همین بنیاد AIP کشف شدند، حدود 12 سال نوری است.

تصاویر رنگ دروغین از دو کوتوله ی قهوه ای که به نام های WISE J0254+0223 و WISE J1741+2553 نامیده شده اند. 
رالف دیتر شولتز و همکارانش در AIP برای کشفشان، از داده هایی که به تازگی توسط کاوشگر پیمایش میدان بازِ فروسرخ ناسا یا WISE منتشر شده بهره بردند. این دو همسایه ی تازه ی خورشید که به نام های WISE J0254+0223 و WISE J1741+2553 نامیده شده اند، به دلیل اختلاف بسیار زیادی که میان درخشش آن ها در طول موج فروسرخ و دیدگانی (مریی) وجود دارد توجه ها را به خود جلب کرده اند: در محدوده ی فروسرخ، به شدت درخشانند و در محدوده ی دیدگانی، تقریبن دیده نمی شوند. افزون بر آن، هر دو جرم با سرعتی بالا و تقریبن برابر در آسمان حرکت می کنند، به گونه ای که جایگاه آن ها در آسمان در مقایسه با رصدهای پیشین به اندازه ای قابل توجه تغییر یافته. این نخستین نشانه از همسایگی آن ها بود که [سپس] با مقایسه ی رنگ و قدرشان با دیگر ستارگان تایید شد.

از این دو، آن که روشن تر بود در زمان کشف قابل دیدن بود، از همین رو گروه AIP توانستند از تلسکوپ بزرگ دوچشمی (LBT) در آریزونا برای تعیین دقیق تر گونه ی طیفی و فاصله ی آن ها بهره ببرند. هر دو جرم از سردترین نمونه های کوتوله های قهوه ای رده ی طیفی T به شمار می روند، درست در مرز دسته ی پیش بینی شده ولی هنوز درست تعریف نشده ی کوتوله های قهوه ای فوق العاده سرد رده ی Y.

کوتوله های قهوه ای همچنین به عنوان ستارگان ناکام نیز خوانده می شوند چرا که در طی تشکیل شدنشان نتوانسته اند جرم و ماده ی کافی برای راه انداختن نیروگاه هسته ای همجوشی طبیعی در هسته شان، یعنی چشمه ی دیرپای انرژی هر ستاره، بیاندوزند. بنابراین، با گذر زمان از درخشش آن ها کاسته می شود. احتمالن دمای سطحی بیشتر کوتوله های قهوه ای به زیر دمای اجاق گاز، یعنی حدود 225 درجه ی سانتیگراد (500 کلوین - 440 فارنهایت) رسیده، چه بسا به سردی دمای سطح زمین.

در حال حاضر جستجو برای این همسایگان گریزان خورشید با تمام توان جریان دارد. نمی توان از نظر دور داشت که شمار کوتوله های قهوه ای بسیار سرد در اطراف ما [می تواند] به فراوانی ستارگان باشد و نیز این که به زودی نزدیک ترین همسایه ی شناخته شده ی ما نه پروکسیما قنطورس، بلکه یک کوتوله ی قهوه ای خواهد بود.

واژه نامه:
infrared - optical light - Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam - AIP - brown dwarf - Sun - Epsilon Indi Ba - Epsilon Indi Bb - WISE - Wide-field Infrared Survey Explorer - WISE J0254+0223 - WISE J1741+2553 - Large Binocular Telescope - LBT - T-type - Y-type - ultra-cool - failed stars - nuclear fusion reactor - core - oven temperature - Proxima Centauri

منبع: astronomy.com

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه