ماه گرفتگی را در آسمان تاجیکستان ببینید

اگر قرص کامل ماه ناگهان تاریک شود، چه خواهید دید؟ پاسخ این پرسش را در یک ویدیوی تماشایی درنگ زمانی (time lapse) که هنگام ماه گرفتگی کامل ماه گذشته در کشور تاجیکستان ثبت شد می بینید.
در زمان ماه گرفتگی کامل، زمین بین ماه و و خورشید قرار می گیرد و به طور چشمگیری باعث تاریکی ماه می شود. ماه هرگز به طور کامل تیره نمی شود چرا که جو زمین بخشی از نور را می پراکند.
در آغاز ویدیو، ظاهرن منظره از نور روز روشن است ولی در واقع شب هنگام است و این روشنایی ناشی از تابش ماه کامل است. با گرفته و تاریک شدن ماه، باد نیز فرو می کشد و بازتاب ستارگان آسمان در آب دریاچه ی پیش زمینه دیده می شود. دیدنی تر این که، با گرفته شدن ماه، انگار آسمان ناگهان پر از ستاره شده و صفحه ی شلوغ کهکشان راه شیری نمایان می شود.
همین صحنه با نمایی نزدیک تر تکرار می شود، و در تصویر پایانی، ماه تاریک جایی نزدیک سحابی های عقاب، قو یا امگا، سه تکه، و مرداب دیده می شود. نزدیک دو ساعت پس از آغاز ماه گرفتگی، ماه از سایه ی زمین بیرون می آید و تابش خیره کننده‌اش دوباره آسمان را فرا می گیرد.

در همین زمینه:

واژه نامه:
full Moon - total lunar eclipse - time lapse - Tajikistan - Moon - Sun - Earth's atmosphere - Milky Way Galaxy - Eagle nebula - Swan nebula - Trifid nebula - Lagoon nebula -

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه