آسمان شب تاب ادمونتون

گاهی وقت ها روی زمین شب می شود ولی هوا و آسمان همچنان روزند.
هنگامی که با چرخش زمین، خورشید پایین می رود و پنهان می شود، غروب آفتاب از روی زمین آغاز می شود. از همین رو در زمان غروب آفتاب روی سطح زمین، در آسمان هنوز پرتوهای نور خورشید وجود دارند.
در شرایط معمولی، غروبی زیبا و عادی دیده می شود ولی زمانی که ابرهای غیرعادی و شگفت انگیز شب تاب (noctilucent clouds) در اوج آسمان شناور باشند، پس از تاریکی کامل نیز آن ها را می توان دید. این ابرها که معمولن بسیار کم نورتر از آنند که دیده شوند، در غروب های اواخر تابستان و با روشن شدن از پایین قابل دیدن میشوند.
ابرهای شب تاب بلندترین ابرهای شناخته شده اند و گمان می رود بخشی از ابرهای مزوسفری قطبی باشند.
در تصویر امروز که اوایل همین ماه گرفته شده، شبکه ای از ابرهای شب تاب با درخششی سفید و وهم آلود پس از نشستن آفتاب در آسمان بر فراز شهر ادمونتون در آلبرتای کانادا دیده می شود. بیشتر آنچه از ابرهای شب تاب می دانیم تنها در چند سال گذشته کشف شده است، در حالی که چگونگی شکل گیری و تحول و رشد آن ها همچنان موضوع پژوهش های فعال قرار دارد.

واژه نامه:
Noctilucent Clouds - sunset - polar mesospheric clouds - Edmonton

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه