تاریک ترین آسمان ها

این پانورامای فریبنده، دستاورد تلاشیست که برای یافتن تاریک ترین آسمان شبانه ی سیاره ی زمین انجام گرفت. این چشم انداز، نمایی چندتکه است که در آن، افق سراسری آسمان هر دو نیم کره - جزایر قناری لاپالما از نیم کره ی شمالی (بالا) و بیابان بلند آتاکاما، میان دو نیم دایره ی کهکشان راه شیری (پایین) - به صورت فشرده دیده می شود. نقطه های برگزیده ی عکاس برای گرفتن عکس، تاریک ترین آسمان های هر منطقه را نشان می دهد که توسط رصدخانه ی صخره ی بچه ها (Roque de los Muchachos) در لاپالما و رصدخانه ی پارانال در شیلی نیز مورد بهره قرار می گیرند.
ولی این عکس همچنین کاری کرده که قطب های شمال و جنوب کهکشان راه شیری، نزدیک به نقطه ی اوج محلی (سرسو یا سمت الراس) قرار گیرد. پرتوی اندک و پراکنده ی صفحه ی کهکشان هم نزدیک به هر دو افق کوهستانی دیده می شود. در نتیجه، نوار محوتر S شکلی از نور - که همان بازتاب نور خورشید از غبار موجود در فضای میان سیاره ایست - در راستای صفحه ی دایره البروجی منظومه ی خورشیدی می بینیم که به طور کامل در هر دو افق شبانه ی نیم کره ها به چشم می خورد.

واژه نامه:
panorama - horizon - hemisphere - Canary Island -Atacama Desert - Milky Way Galaxy - Roque de los Muchachos Observatory - Paranal Observatory - galactic pole - zenith - solar system - ecliptic plane

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

www.valanews.com

جدي براي گرفتن اين عكس چقدر وقت و فكر صرف شده!

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه