نزدیک ترین ستاره به خورشید چیست؟

نزدیک ترین سامانه ی ستاره ای به خورشید، سامانه ی آلفا سنتوری یا آلفا قنطورس است.
از سه ستاره ی درون این سامانه (سیستم)، کم نورترین آن ها با نام "پروکسیما قنطورس" در واقع نزدیک ترین ستاره به ماست. دو ستاره ی پرنور آلفا قنطورس A و B با فاصله ای تنها به اندازه ی 23 برابر فاصله ی زمین تا خورشید، تشکیل یک زوج ستاره ی دوتایی نزدیک به هم را می دهند. فاصله ی این دو اندکی از فاصله ی سیاره ی اورانوس تا خورشید بیشتر است.
در تصویر بالا نور این ستارگان به گونه ای عکس را پوشانده که بیننده برای آن ها اندازه ای بزرگ را تصور می کند، در حالی که تنها نقطه هایی کوچکند.
سامانه ی آلفا قنطورس در بیشتر مناطق نیم کره ی شمالی قابل دیدن نیست. آلفا قنطورس آ، که همچنین با نام رجل قنطورس (یا پای اسب‌مرد) نیز شناخته می شود، درخشان ترین ستاره در صورت فلکی قنطورس و چهارمین ستاره ی تابناک در آسمان شب است. پرنورترین ستاره ی آسمان ستاره ی شباهنگ است در حالی که فاصله ی آن از ما بیش از دو برابر آلفا قنطورس است.
در یک همرویدادی (تصادف) هیجان انگیز، آلفا قنطورس آ ستاره ی از همان گونه ی خورشید ماست که باعث شده بسیاری بر این باور باشند که شاید سیاره هایی دارای زندگی به گرد خود داشته باشد.

واژه نامه:
Sun - Alpha Centauri system - Proxima Centauri - Alpha Centauri A - Alpha Centauri B - binary - Uranus - Rigil Kentaurus - constellation of Centaurus - Sirius

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه