همسایه سرخ و خاک آلود

این ستارگان آبی رنگ و درخشان که همچون حشراتی گرفتار در یک تار عنکبوت به نظر می رسند، در همین کهکشان راه شیری خودمان، میان ما و یک کهکشان مارپیچی دیگر جای گرفته اند. این عکس تماشایی که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر (Spitzer) ناسا و در نور فروسرخ گرفته شده، طرح های درخشان غبار در کهکشان IC 342 را نشان می دهد. IC 342 در فاصله ی حدود 10 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد و از نظر استانداردهای کهکشانی، نسبتن به ما نزدیک است.
نمای فروسرخ: ستارگان آبی درخشان در کهکشان راه شیری خودمان و میان ما و کهکشان مارپیچی IC 342 قرار دارند.
البته ما به دلیل جایگاهمان در فضا، آن را مستقیمن پشت قرص کهکشان راه شیری و تقریبن به طور کامل از روبرو می بینیم. گرد و غبارهای میان ما و IC 342 باعث شده به راحتی در نور دیدگانی (مریی) دیده نشود، ولی پرتوی فروسرخ به سادگی می تواند از پرده ی گرد و غبار بگذرد.
ستارگان کهکشان خودمان به شکل نقطه های آبی/سفید دیده می شوند، ولی هاله ی آبی رنگ روی خود IC 342 نیز از نور توده ی [نسبتن کم جمعیت] ستارگان درون آن می آید. رنگ سرخ نشان دهنده ی ساختارهای گرد و غبار است، که توده های ستارگان تازه را در بر دارد.
مرکز کهکشان، جایی که شاید در آن باید دنبال عنکبوت بگردیم، در واقع منزلگاه فوران های بی شمار ستاره فشانی است. در هر دو سوی مرکز کهکشان، یک میله ی کوچک از غبار و گاز وجود دارد که سوخت موردنیاز برای پدید آمدن ستارگان تازه را فراهم می کند.
تلسکوپ اسپیتزر (Spitzer) یک رصدخانه ی فروسرخ در فضاست که در سال 2003 به فضا پرتاب شد. این رصدخانه در ژرفای فضا قرار گرفته و در مداری به گرد خورشید می گردد. تلسکوپ آن با آینه ی 85 سانتی متری و سه ابزار علمی، توانایی بررسی اجسام درون منظومه ی خورشیدی و همچنین اجرام موجود در دوردست های ژرفای کیهان را دارد.

واژه نامه:
solar system - star formation - infrared - Nasa - Spitzer Space Telescope - IC 342 - Milky Way - spiral galaxy

منبع: dailymail

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه