وستا، تمام رخ

چرا نیمه ی شمالی سیارک وستا نسبت به نیمه ی جنوبی آن دهانه ها و گودال های بیشتری دارد؟ هنوز هیچ کس درست نمی داند. این راز شگرف تنها در چند هفته ی گذشته که فضاپیمای رباتیک داون (Dawn) به عنوان نخستین فضاپیما، گردش به دور این دومین جرم بزرگ کمربند سیارک ها میان بهرام و مشتری را آغازیده مطرح شده است.
نیمه ی شمالی وستا که بالا، سمت چپ این عکس دیده می‌شود، ظاهرن یکی از پردهانه ترین سطح ها در سامانه‌ی خورشیدیست، در حالی که نیمه ی جنوبی آن به گونه ای نامنتظره صاف است.
چیزهای دیگری که دلیلشان را نمی دانیم، یکی شیارهایی است که دور تا دور این سیارک را در نزدیکی استوای آن خط انداخته، و به ویژه در ویدیوی پایین که گردش وستا را نشان می دهد دیده می شوند، و دیگری رگه های تیره‌ی روی برخی دهانه های وستاست، برای نمونه، دهانه ای که درست بالای مرکز همین تصویر است. شاید با نزدیک شدن مارپیچ وار داون به وستا در چند ماه آینده، هم پاسخ برخی از این پرسش ها را بیابیم و هم تصاویر رنگی واضح تری از آن به دست آوریم.
بررسی و مطالعه ی سیارک وستا با قطر 500 کیلومتر، سرنخ هایی درباره ی تاریخ آن و نیز روزگار آغازین سامانه ی خورشیدی به ما خواهد داد.


واژه نامه:
Asteroid - Vesta - Dawn - asteroid belt - Mars - Jupiter - Solar System - equator

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه