گردباد و رنگین کمان بر فراز کانزاس

این صحنه اگر گردباد را نداشت می توانست صحنه ای آرام و دلنشین باشد.
در سال 2005 در کانزاس، تعقیب کننده ی توفان Eric Nguyen، از این گردباد غنچه ای در نوری متفاوت عکس گرفت: نور یک رنگین کمان.
در تصویر، ابر گردباد سفیدرنگی را می بینیم که از یک ابر سیاه توفانی پایین آمده. خورشید در سمت چپ و در تکه ای صاف و بدون ابر از آسمان می درخشد و بر چند ساختمانی که در پیش زمینه دیده می شوند نور می افشاند. بازتاب نور آفتاب از روی قطره های باران رنگین کمانی را پدید آورده و به گونه ای تصادفی چنین به نظر می رسد که گردباد درست بالای رنگین کمان پایان یافته است. خط خط های روی تصویر دانه های تگرگ است که بادهای پیچان آن ها را در هوا می چرخانند.
هر ساله بیش از 1,000 گردباد (تورنادو)، خشن ترین گونه ی شناخته شده ی توفان، در سراسر کره ی زمین روی می دهد که بسیاری از آن ها در بزرگ ترین منطقه ی گردبادخیز جهان با نام tornado alley پدید می آیند.
اگر در هنگام رانندگی با یک گردباد روبرو شدید، سعی نکنید از آن پیشی بگیرید، با آرامش خودرو را نگه دارید، به یک پناهگاه توفان بروید، یا زیر پله های یک زیرزمین چمباتمه بزنید.

واژه نامه:
Tornado - Rainbow - storm chaser - tornado alley - Eric Nguyen - storm cellar - basement

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه