چراغ جوشکاری فضایی

چه چیز باعث شده چنین فواره ی غول آسایی از مرکز کهکشان M87 بیرون بزند؟
گرچه نخستین بار در اوایل سده ی بیستم میلادی متوجه وجود این فواره شدند ولی هنوز دلیل واقعی پیدایش آن مورد بحث و گفتگوست.
البته تصویر امروز که در سال 1998 توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده، جزییات روشنی از آن را می نمایاند.
محبوب ترین فرضیه اینست که این فواره در اثر چرخش گازهای پرانرژی به گرد یک سیاهچاله ی بزرگ در مرکز کهکشان به وجود آمده و نتیجه اش هم یک شعله ی "چراغ جوشکاری" به بلندی 5000 سال نوری شده که با بیرون زدن الکترون ها با سرعتی نزدیک به سرعت نور و تابش پرتوی آبی ترسناکی در طول یک مارپیچ مغناطیسی پدید آمده است.
M87 یک کهکشان بیضی گون غول پیکر است که در فاصله ی 50 میلیون سال نوری از ما و در خوشه ی کهکشانی سنبله (دوشیزه) قرار گرفته. نقطه های نورانی محوی که میانه ی M87 را در بر گرفته، در واقع خوشه های ستاره ای کروی باستانیند.

واژه نامه:
Jet - Galaxy - M87 - Hubble Space Telescope - black hole - blowtorch - electron - elliptical galaxy - Virgo Cluster of Galaxies - globular clusters of stars

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه