در جستجوی خاستگاه طلا

منشا طلای درون جواهرات شما چیست؟ هیچ کس به طور درست و کامل نمی داند.
به نظر می رسد فراوانی میانگین نسبی طلا در منظومه ی خورشیدی بیش از آنست که بتواند در دوران آغازین کیهان، در ستارگان، و حتی در انفجارهای معمولی ابرنواختری ساخته شده باشد.
برخی از اخترشناسان به تازگی نشان داده اند که شاید شکل گیری عناصر سنگین غنی از نوترون همچون طلا، در انفجارهای سرشار از نوترون مانند برخورد ستارگان نوترونی راحت تر انجام گرفته باشد.
عکس امروز دیدگاه یک هنرمند از دو ستاره ی نوترونی را درست پیش از برخورد به یکدیگر نشان می دهد که در حال چرخش به دور همند و به گونه ای مارپیچ وار به یکدیگر نزدیک می شوند. برخورد ستارگان نوترونی همچنین به عنوان سرچشمه ی فوران های کوتاه مدت پرتو گاما نیز شناخته شده. پس چه بسا این جواهری که دارید، یادگاری باشد از یکی از نیرومندترین انفجارهای روی داده در کیهان.

واژه نامه:
gold - Solar System - neutron-rich - element - neutron - neutron star - gamma-ray burst

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه