شکارچی از چشم فروسرخ اسپیتزر

شمار اندکی از چشم اندازهای کیهانی تخیل انسان را مانند سحابی شکارچی (جبار) بر می انگیزانند؛ یک پرورشگاه غول پیکر ستاره ای که در حدود 1,500 سال نوری از ما فاصله دارد.
این نمای خیره کننده با رنگ های دروغین (رنگ های نمایشی)، پهنه ای در حدود 40 سال نوری از منطقه را می نمایاند و با بهره از داده های فروسرخ به دست آمده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر ساخته شده. اگر این تصویر سحابی را با عکس آن در محدوده‌ی طول موج های نور دیدگانی (مریی) بسنجیم، خواهیم دید که در هر دو آن ها درخشان ترین بخش سحابی متعلق به ستارگان جوان، داغ، و سنگینی است که در خوشه ای به نام خوشه ی ذوزنقه قرار دارند. ولی تصویر فروسرخ چندین جرم پیش-ستاره را نیز آشکار می کند، اجرامی که هنوز در مرحله ی شکل گیری و زایشند و در این تصویر به رنگ سرخ دیده می‌شوند.
در حقیقت، یکی از نقطه های سرخ فامی که در طول رشته های تاریک گرد و غبار در سمت چپ این خوشه ی درخشان دیده می‌شوند، پیش-ستاره ای است که به نام HOPS 68 فهرست بندی شده و به تازگی دریافته اند درون پوشش پیش-ستاره ای خود بلورهایی دارد که عضو خانواده ی اولیوین از کانی های سلیکاته می باشند. 


واژه نامه:
Orion Nebula - stellar nursery - false-color - infrared - Spitzer Space Telescope - visual wavelength - Trapezium Cluster - protostar - HOPS 68 - crystal - silicate mineral - olivine - protostellar envelope

منبع: apod.nasa.goev

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه