پیشرفته ترین شبیه سازی کیهان

چه می شد اگر می توانستیم در کیهان پرواز کرده و ماده ی تاریک را ببینیم؟
در حالی که فناوری برای چنین پروازی رو به گسترش و پیشرفت است، با تکمیل و پایان یافتن شبیه سازی کیهانی بولشوی (Bolshoi)، فناوری موردنیاز برای تجسم چنین پروازی نیز جهش رو به جلوی بزرگی داشته. هفتمین ابررایانه ی پرسرعت دنیا پس از 6 میلیون ساعت کار CPU، نوآوری های علمی بسیاری از جمله این ویدیوی شبیه سازی پرواز را بیرون داد.
آهنگ زمینه: Her Knees Deep in Your Mind از ری لینچ
ویدیو از توزیع نسبتن صاف و هموار ماده ی تاریک در روزگار آغازین کیهان که از تابش پس زمینه ی ریزموج و دیگر مجموعه داده های گسترده ی آسمان متمایز شده است آغاز شده و روند رشد و فرگشت کیهان را تا روزگار کنونی پی می گیرد. این ویدیو هماهنگی استاندارد کیهان شناسی را نشان می دهد.
نقطه های روشن در ویدیو همگی توده های ماده ی تاریکند که به طور طبیعی دیده نمی شوند، و بسیاری از آن ها کهکشان های معمولی را در میان گرفته اند. رشته های بلند و خوشه های کهکشانی که همگی بیشتر گرانششان ناشی از ماده ی تاریک است آشکار دیده می شوند. مقایسه ی آماری میان "بولشوی" و نقشه های واقعی کهکشان های آسمان کنونی، مطابقت خوبی را نشان می‌دهد.
گرچه شبیه سازی بولشوی تاکیدیست بر وجود ماده ی تاریک، ولی پرسش های بسیاری درباره ی جهان را بی پاسخ به جا می‌گذارد، از جمله ترکیب ماده ی تاریک، ماهیت و سرشت انرژی تاریک، و چگونگی پیدایش نخستین نسل ستارگان و کهکشان‌ها.

واژه نامه:
dark matter - Bolshoi Cosmological Simulation - CPU - supercomputer - simulation - microwave background - universe - standard concordance cosmology - filament - clusters of galaxies - galaxy.

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه