واپسین نفس های النین

دنباله دار النین به دلیل پیشگویی هایی مبنی بر برخوردش به زمین و یکسره کردن کار دنیا مشهور شده بود، ولی به جای آن، با نزدیک شدن به خورشید از هم فرو پاشید و خلاصه "روز قیامت کنسل شد"! (خبرش را اینجا بخوانید: دنباله دار النین از هم فروپاشید.)
نقطه ی روشن پایین عکس، یک ستاره است.
در پایان هفته ی گذشته، اخترشناس ایتالیایی، رولاندو لیگوستری، بقایای این دنباله دار را مشاهده کرد. این بقایا را به شکل ابری کشیده در تصویر روبرو که در 22 اکنبر از یک میدان ستاره ای گرفته شده می بینید. اگر دنباله دار النین سالم مانده بود، بر پهنه ی همین میدان ستاره ای نمودار می شد.
در همان شب، گروه دیگری از اخترشناسان، ارنستو گویدو، جووانی سوسترو و نیک هاوز هم این ابر را رصد کردند.
آن ها در آغاز دچار تردید شدند. به گفته ی گویدو: «گفتیم شاید این ابر در اثر پراش نور ماه یا دیگر اثرات گذرا پدید آمده باشد.» ولی هنگامی که گروه در 23 اکتبر دوباره آن نقطه را رصد کردند، ابر را همچنان آنجا دیدند. تصویر متحرک پایین که از عکس های گرفته شده در هر دو شب ساخته شده، ابر را در حال جابجایی نشان می دهد، درست انگار که خود دنباله دار در حال حرکت باشد.
نکته: برخی خوانندگان متوجه ردی پرشتاب در پایین، سمت راست ابر شده اند. این یک سیارک جداگانه است، 2000 OJ8، با قدر 14 که به گونه ای شانسی در همان زمان در میدان دید ابر النین واقع شده است.

واژه نامه:
Doomsday Comet - Elenin - Rolando Ligustri - Ernesto Guido - Giovanni Sostero - Nick Howes - comet - debris cloud - asteroid - 2000 OJ8

هر دو تصویر در اندازه ی بزرگ تر: بالایی - پایینی
منبع: spaceweather

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه