پرورشگاه خورشیدها

در فاصله ی 3,000 سال نوری از زمین، و در صورت فلکی شاهانه ی قیفاووس، خورشیدهایی جوان در دل ابر گرد و غبار NGC 7129 آرمیده اند. این ستاره ها که در سنی نسبتن حساس قرار دارند (تنها چند میلیون سال)، احتمالن در همان وضعیتی هستند که خورشید ما حدود پنج میلیارد سال پیش و به هنگام تولد در یک پرورشگاه ستاره ای داشت.
قابل توجه ترین نکات در این تصویر واضح، ابر آبی و دلفریب غبار است که نور ستارگان جوان را باز می تاباند، و شکل های هلال گونه ی سرخِ گود و کوچک نیز که نشان دهنده ی اجرام ستاره ای جوان و پرانرژیند. شکل و رنگ این اجرام که به نام اجرام هربیگ هارو معروفند، نشان ی ویژه ی گاز هیدروژنی است که در اثر فوران های ناشی از ستارگان نوزاد برانگیخته و گداخته شده است.
رشته های بلند و حلقه زده با تابش سرخ فام که با ابرهای آبی در هم آمیخته، از ذرات غباری پدید آمده اند که به گونه ای چشمگیر، پرتوی نادیدنی فرابنفش ستارگان را از روش "گرفتن و تابش فوتون" (photoluminesence) به نور سرخ قابل دیدن تبدیل می کنند.
در پایان کار، گاز و غبار موجود در منطقه، که ستارگان از آن ها به وجود آمده اند، ناپدید خواهد شد و ستارگان از یکدیگر جدا شده و به شکل یک خوشه ی ستاره ای سرگردان به دور مرکز کهکشان خواهند چرخید.
این نمای تلسکوپی در فاصله ی برآوردی NGC 7129، نزدیک به 40 سال نوری گستردگی دارد.

واژه نامه:
NGC 7129 - constellation Cepheus - stellar nursery - Herbig-Haro - hydrogen - ultraviolet - photoluminesence - cluster - Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه