شفق های گسترده اکتبر

با بلندتر شدن شب ها در نیمکره ی شمالی، ماه اکتبر به ماهی خوب برای تماشای شفق های قطبی، یا حتی چه بسا اشباحی هول‌انگیز در آسمان تاریک تبدیل می شود.
و در این هفته آسمان شب ناامیدمان نساخت. در 24 اکتبر، یک فوران تاج خورشیدی به سیاره ی زمین رسید و با برخورد به مغناطکره ی آن، نمایشی گسترده از شفق های قطبی به راه انداخت. در آن شب، این تصویر که ضدنوری (silhouette) تماشایی در برابر پرده های سرخ پررنگ و سبز زیبای نورهای لرزان شفقی را نشان می دهد، نزدیک ویتبی، انتاریوی کانادا ثبت شد.
ولی بر پایه ی گزارش ها، این شفق ها در فاصله ای دورتر در جنوب، در ایالت هایی از آمریکا مانند آلاباما، کانزاس، و اوکلاهما، در عرض های جغرافیایی که به ندرت در آن ها شفق های قطبی دیده می شوند نیز دیده شدند.
این شفق های سرخ رنگ از ارتفاعی بالاتر از 100 کیلومتر، بلندترین ارتفاعی که می تواند در آن تابش شفقی به وجود آید می آیند و ناشی از برانگیخته شدن اتم های اکسیژن می باشند.


واژه نامه:
northern hemisphere - coronal mass ejection - magnetosphere - silhouette - aurora - oxygen

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه