M82: یک کهکشان ستاره فشان

M82 که به دلیل ظاهر بلند و کشیده اش به نام کهکشان سیگار نیز خوانده می شود، کهکشانی ستاره فشان با یک اَبَرباد (superwind) است. در حقیقت، ستاره فشانی (فوران های شدید و ناگهانی ستاره زایی) که در پی انفجارهای ابرنواختری و وزش بادهای نیرومند از سوی ستارگان سنگین به راه افتاده، باعث بیرون زدن جریان هایی شگفت انگیز از مواد از M82 شده است.
شواهد ابربادی که از نواحی مرکزی کهکشان می وزد در این تصویر ترکیبی واضح دیده می شود. این تصویر بر پایه ی داده های به دست آمده از تلسکوپ های کوچک روی زمین تهیه شده است.
در تصویر، پرتوهای گسیلیده از رشته های گاز هیدروژن اتمی به رنگ سرخ دیده می شوند. بلندی این رشته ها و افروزه ها بیش از 10,000 سال نوریست. بخشی از گاز درون ابرباد، سرشار از عناصر سنگینی است که در ستارگان پرجرم ساخته می شوند و سرانجام نیز به فضای میان کهکشانی می گریزند. فوران شدید ستاره زایی در M82 در پی برخورد این کهکشان با کهکشان M81 که در همسایگیش قرار دارد آغاز شده و دستکم تا 100 میلیون سال یا بیشتر ادامه خواهد داشت.
فاصله ی M82 از ما 12 میلیون سال نوریست و در نزدیکی مرزهای صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) دیده می شود.

واژه نامه:
M82 - Starburst - Galaxy - Superwind - Cigar Galaxy - supernova - filament - atomic hydrogen - Ursa Major

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه