پر و چکش روی ماه: اثبات اصل هم ارزی

اگر یک پر و یک چکش را همزمان بیندازید، کدام یک زودتر به زمین خواهد رسید؟ روی زمین، چکش زودتر می رسد، ولی آیا دلیلش تنها مقاومت هواست؟
دانشمندان حتی پیش از گالیله نیز به این اندیشیده و این آزمایش ساده را انجام داده بودند و چنین احساس کرده بودند که بدون مقاومت هوا، همه ی اجسام با هم بر زمین می افتند. گالیله خود این اصل را آزمود و دید که دو توپ سنگین با جرم های گوناگون همزمان به زمین می رسند، البته بسیاری از تاریخ‌نویسان در این باره که وی این آزمایش را از فراز برج کج پیزای ایتالیا انجام داد - آنچنان که داستان های عامه می گویند - تردید دارند.
اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می‌توانید آن را در کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان ببینید
یک جای خوب و بدون مقاومت هوا برای آزمودن این اصل هم ارزی، ماه زمین است. و از همین رو در سال 1971، دیوید اسکات، فضانورد آپولو 15 یک پر و یک چکش را با هم بر سطح ماه انداخت. درست همانگونه که دانشمندان از جمله گالیله و اینشتین پیش بینی کرده بودند، هر دو جسم در یک زمان به سطح ماه رسیدند.
بنا بر اصل اثبات شده ی هم ارزی، شتابی که یک جسم در اثر نیروی گرانش پیدا می کند به جرم، چگالی، ترکیب، رنگ، شکل، یا هیچ چیز دیگر آن جرم بستگی ندارد. اصل هم ارزی به قدری برای فیزیک نوین مهم است که ژرفا و گستره ی آن حتی تا امروز هم مورد بحث و آزمایش است.

واژه نامه:
hammer - feather - Earth - air resistance - Galileo - Leaning Tower of Pisa - Moon - Apollo 15 - astronaut - David Scott - Einstein - equivalence principle - acceleration - modern physics

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه