ستاره ای بال می گشاید

ستاره ی عظیم IRS 4 در حال گستردن بال هایش است.
مواد جریان یافته از این ستاره که تنها 100,000 سال پیش به دنیا آمده، یک سحابی را پدید آورده اند که به نام سحابی شارپلس 2-106 یا S106 خوانده می شود و در این تصویر آن را می بینید. 
یک قرص گسترده ی گاز و غبار که به دور IRS 4 یا "چشمه ی فروسرخ 4" می گردد و به رنگ سرخ تیره، نزدیک میانه ی تصویر دیده می شود، شکلی همچون یک ساعت شنی یا یک پروانه به این سحابی داده است.
نزدیک ستاره ی IRS 4، گاز یونیده ی S106 را می بینیم که پرتوهای ناشی از پونش را می تاباند و از این نظر به مانند یک سحابی نشری (گسیلشی) رفتار می کند؛ ولی گرد و غبار دورتر از IRS 4، نور ستاره ی مرکزی را باز می تاباند و از همین رو رفتارش مانند یک سحابی بازتابی است.
بررسی های مفصل روی تصاویری مانند این تصویر، سدها (صدها) ستاره ی کوتوله ی قهوه ای با جرم اندک، نهفته در دل گازهای سحابی را آشکار کرده است.
گستردگی S106 نزدیک به 2 سال نوریست و به فاصله ی حدود 2000 سال نوری از ما، در صورت فلکی ماکیان (قو، دجاجه) واقع شده است.

واژه نامه:
Star Forming Region - S106 - IRS 4 - nebula - Sharpless 2-106 Nebula - S106 - Infrared Source 4 - IRS 4 - hourglass - butterfly - emission nebula - reflection nebula - brown dwarf - constellation of the Swan - Cygnus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه