رقص خورشید از پشت ابر

چه اتفاقی دارد بر فراز این ابرها می افتد؟
در چند سال گذشته، ویدیوهایی در سطح اینترنت پدیدار شد که جزییاتی از پدیده ای شگفت انگیز ولی اندک شناخته شده را نشان می داد: تغییرات سریع نور بر فراز ابرها. اکنون در پی بررسی و اندیشه، یک نظریه ی پیشرو درباره ی دلایل این پدیده به دست آمده.
این فرضیه در مجموع می گوید که تخلیه ی بار الکتریکی و آذرخش در یک ابر توفان زا می تواند به طور موقت، میدان الکتریکی بر فراز ابری که در آن بلورهای باردار یخ در حال بازتاباندن نور خورشیدند را تغییر دهد. میدان الکتریکی تازه به سرعت جهت این بلورهای هندسی را تغییر داده و سمت و سویی تازه به آن ها می دهد. در نتیجه این بلورهای تغییر جهت یافته، از سمتی دیگر نور را باز می تابانند. به عبارت دیگر، یک آذرخش تخلیه ی الکتریکی می تواند به پرش "هاله" یا "خورشید دروغین" یا "پاراخورشید" (Sundog) بیانجامد.
در زمانی اندک، میدان الکتریکی به وضع نخست باز می گردد و باعث می شود بلورهای یخ نیز به جهت نخستشان برگردند (و در نتیجه باز هم نور را از سمتی دیگر باز بتابانند- م).
برای کمک به پژوهش بهتر این پدیده ی کمیاب، مشتاقان آسمان می توانند ویدیوهای مشابهشان از پرش یا رقص خورشید دروغین را به اشتراک بگذارند.
در زمینه ی پدیده ی Sundog، این دو نوشته را بخوانید: چشمی در آسمان * سه خورشید بر فراز استکهلم
واژه نامه:
lightning - discharge - electric field - ice crystal - geometric crystal - sundog

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه