در آغوش هزار یاقوت

کهکشان مارپیچی بزرگ، روشن و زیبای M83 در فاصله ی 12 میلیون سال نوری ما، نزدیک نوک صورت فلکی جنوبی و بسیار دراز مار آبی (شجاع، مار نر) جای دارد.
این نمای نزدیک کیهانی، یک تصویر موزاییکی است که بر پایه ی داده های بایگانی میراث هابل به دست آمده، و در آن رگه های تیره‌ی غبار و خوشه های جوان و آبی ستاره ای را در راستای بازوان مارپیچی و درخشان M83 که نام عمومی این کهکشان، یعنی فرفره ی جنوبی را به آن داده می بینیم.
همانطور که معمولن نزدیک لبه یهمه ی رگه های ضخیم غبار دیده می شود، اینجا هم مناطق سرخ رنگ ستاره زایی فراوانی وجود دارد که کهکشان M83 نام دیگرش را نیز از آن ها گرفته: کهکشان هزار یاقوت.
هسته ی زرد و درخشان M83، عمدتن روشن از نور ستارگان پیر، در گوشه ی بالا، سمت چپ تصویر دیده می شود. این هسته در محدوده ی پرتوهای ایکس هم درخشان است که نشان دهنده ی میزان بالایی از ستارگان نوترونی و سیاهچاله های بر جا مانده از یک فوران شدید ستاره زایی (اصطلاحن ستاره فشانی) می باشند.
کهکشان M83 اکنون عضوی از یک گروه کهکشانی است که کهکشان فعال قنطورس آ نیز عضوی از آنست. گستردگی این چشم انداز نمای نزدیک، در فاصله ی برآوردی M83، بیش از 25,000 سال نوری می باشد.

واژه نامه:
spiral galaxy - M83 - constellation Hydra - Hubble Legacy Archive - star cluster - spiral arm - Southern Pinwheel - star forming region - Thousand-Ruby Galaxy - core - x-ray - Centaurus A
منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه