چندین جلوه زیبا در یک نما

هر چه بیشتر به این تصویر نگاه کنید، چیزهای بیشتری می بینید:
شاید نگاهتان در آغاز به سوی آبشار خوش منظره ای به نام اسکوگارفوس در سمت راست تصویر جلب شود. البته در سمت چپ این چشم انداز خارق العاده هم کمانی رنگین از نور را می توان دید که در سرزمین ایسلند پدیده ای رایج است. این کمان پررنگ یک رنگین کمان معمولی نیست، زیرا قطره های آبی که آن را پدید آورده اند نه قطره های بارانند و نه نور خورشید را بازتابانده‌اند. بلکه قطره های آبی هستند که از آبشار در هوا پخش می شود، این آبشار اکنون با نور قرص تقریبن کامل ماه روشن شده است. بالای نما و در اوج آسمان هم نوارهای کم نور و سبزرنگ شفق قطبی به چشم می خورد.
این چشم انداز در یکی از شب های ماه پیش گرفته شده و در پس زمینه ی دوردستش اش نمایی زیبا از ستارگان آسمان را نیز می‌توان دید، از جمله ستارگان خرس بزرگ (دب اکبر) که بخشی از صورت فلکی خرس بزرگ است.

واژه نامه:
Waterfall - Moonbow - Aurora - Iceland - chromatic - bow - rainbow - full Moon - Big Dipper - Skogarfoss - constellation of the Great Bear - Ursa Major

همین تصویر در اندازه ی بزرگ تر
(مناسب برای پس زمینه)
منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه