از پروین تا شتران ماده

این چشم انداز کیهانی، گستره ای به پهنای 20 درجه را در صورت فلکی رام گاو نر (ثور) می پوشاند.
نما با خوشه ی پروین آغاز شده و به خوشه ی قلائص (اشتران ماده) پایان می یابد، دو تا از شناخته شده ترین خوشه ها در آسمان سیاره ی زمین. خوشه ی دوست داشتنی پروین که در سمت چپ تصویر دیده می شود، حدود 400 سال نوری از ما فاصله دارد. این خوشه را در نمای کیهانی و آشنایش می بینیم: درخشش از میان ابرهای گرد و خاکی که نور آبی رنگ ستارگان آن را می‌پراکنند.
سمت راست، خوشه ی V شکل قلائص را می بینیم که نسبت به خوشه ی فشرده و جمع و جور پروین، کمی بازتر و پراکنده تر است و فاصله اش از ما نیز کمتر از آنست: 150 سال نوری. البته چنین به نظر می رسد که ستاره‌ی تابناک الدبران*، یک غول سرخ با ظاهری زردرنگ در این خوشه جای دارد ولی در واقع ستاره ی الدبران تنها 65 سال نوری با ما فاصله داشته و به گونه ای اتفاقی در همان خط دید خوشه قرار گرفته و جزیی از آن دیده می شود.
ابرهای کم نور و محو غبار نزدیک لبه ی ابر مولکولی ثور هم در این نمای موزاییکی 12 تکه ی چشمگیر دیده می شوند. این میدان گسترده، ستاره ی جوان تی ثور (تی گاو، T Tauri) و سحابی متغیر هایند (Hind) را نیز در بر دارد که در آسمان، حدود چهار درجه سمت چپ الدبران دیده می شوند.
------------------------------------------------
* الدبران) نام پارسی: سدویس - یکی از چهار ستاره ی سلطنتی ایرانیان - م

واژه نامه:
constellation Taurus - Pleiades - Hyades - star cluster - Aldebaran - red giant - Taurus - Molecular Cloud - T Tauri - Hind - variable nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه