سمت پنهان ماه را رنگی ببینید

این یک نقشه ی رنگی مکان نگاری (توپوگرافی) از آن سوی ماه است، سمتی که از دید ساکنان سیاره ی زمین پنهان می‌باشد. این نقشه را فضاپیمای مدارگرد شناسایی ماه (LRO) تهیه کرده که در هر ماه، با دوربین زاویه بازش تقریبن از سراسر سطح این کره تصویر می گیرد.
بر هم نهی سه بعدی تصاویر اجازه داده که این نقشه ی مکان نگاری، سطحی میان عرض های شمالی و جنوبی 80 درجه را بپوشاند. دقت و وضوح نقشه حدود 300 متر روی سطح و 10 تا 20 متر بلندی ها را نشان می دهد. بخش های نزدیک به قطب های شمال و جنوب با بهره از داده های ارتفاع سنج لیزری مدارگرد تکمیل شده است.
در این نقشه، رنگ های سفید، سرخ، سبز، و بنفش نماینده ی کم و کمتر شدن ارتفاع است. در واقع، لکه ی دایره ای بنفش و بزرگ پایین، همان حوزه ی آیتکن قطب جنوب در آن سوی ماه است. این حوزه با قطر نزدیک به 2500 کیلومتر و ژرفای بیش از 12 کیلومتر، یکی از بزرگ ترین حوزه های برخوردی در منظومه ی خورشیدیست.

در همین زمینه:
واژه نامه:
topographical map - Moon - Lunar Reconnaissance Orbiter - altimeter - South Pole-Aitken Basin - impact basin - Solar System

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه