سایه شاتل به ماه اشاره می کند

چرا سایه ی دود شاتل باید به سوی ماه اشاره کند؟
طی پرتاب شاتل آتلانتیس در اوایل سال 2001، خورشید، زمین، ماه، و خود شاتل، همگی درست در یک خط قرار گرفتند و این همزمانی خوش ترکیب را پدید آوردند.
نخست، برای این که دود شاتل فضایی چنین سایه ی بلندی بیندازد، باید زمان نزدیک غروب یا طلوع آفتاب باشد. تنها در این لحظات است که سایه در بلندترین وضعیتش است و تا افق ادامه دارد.
دیگر این که قرص ماه باید کامل باشد. در این وضعیت، خورشید و ماه در دو سوی مخالف آسمان قرار دارند. برای مثال، درست پس از غروب آفتاب، خورشید کمی زیر افق است، و در سوی دیگر آسمان، ماه کمی بالاتر از افق دیده می شود.
بنابر این هنگامی که شاتل آتلانتیس درست پس از غروب خورشید پرتاب شد، سایه اش که در اثر نور خورشید پدید آمده بود، بر افق مخالف افتاد، درست جایی که قرص کامل ماه قرار داشت.

واژه نامه:
shadow - space shuttle - Moon - Atlantis - Sun - Earth - coincidence - sunrise - sunset - horizon - Full Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه