یکی دیگر از حشرات زیبای آسمان

پروانه های کمی چنین بال های گسترده ای دارند.
اغلب خوشه های درخشان و سحابی های موجود در آسمان شبانه ی سیاره ی زمین به نام های گل ها یا حشرات نامیده شده اند، و NGC 6302 نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته ستاره ی مرکزی این سحابی سیاره ای ویژه، با دمای سطحی برآوردی 250,000 درجه ی سانتیگراد، به گونه ای استثنایی بسیار داغ است. این ستاره در طول موج فرابنفش درخشان است ولی به دلیل این که پشت چنبره ای فشرده از گرد و خاک قرار گرفته، از دید مستقیم پنهان می باشد.
این نمای نزدیک که با جزییاتی چشمگیر، سحابی ستارهی در حال مرگ را نشان می دهد، توسط تلسکوپ هابل و اندک زمانی پس از به روز رسانی آن در سال 2009 ثبت شد. 
چنبره ی ی غبار دور ستاره ی مرکزی به طور مورب از درون یک حفره ی پر از گاز یونیده ی روشن می گذرد و آن را می‌توان نزدیک میانه ی تصویر دید (این ویدیو را ببینید). این چنبره از دید ما، تقریبن از لبه دیده می شود. درون پوشش غباری کیهانی این ستاره ی داغ، هیدروژن مولکولی ردیابی شده است.
NGC 6302 نزدیک به 4,000 سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت فلکی عنکبوت شناسی کژدم دیده می شود.

واژه نامه:
Butterfly Nebula - flower - insect - NGC 6302 - planetary nebula - ultraviolet - Hubble Space Telescope - Molecular hydrogen - arachnologically - constellation of the Scorpion - Scorpius

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه