تراوش های سطح خورشید

تغییرات سطح خورشید همچنان ادامه دارد. این فیلم تراوش های سطح خورشید در طی یک ساعت را نشان می دهد. نورسپهر (شیدسپهر- فوتوسفر) خورشید دارای هزاران برجستگی است که به نام دانه خوانده می شوند و معمولن چند فرورفتگی تیره نیز دارد که لکه ی خورشید نامیده می شوند.
این ویدیوی درنگ زمانی (دور تند) که در سال 2006 گرفته شده، لکه ی 875 را نشان می دهد. برای ضبط این ویدیو از تلسکوپ Vacuum Tower واقع در جزایر قناری اسپانیا و با استفاده از اپتیک سازگار یا تطبیقی جهت نشان دادن جزییات کوچک‌تر از 500 کیلومتر بهره گرفته شده.
هر یک از این بیشمار دانه ها به اندازه ی یک قاره ی زمین است ولی با عمری بسیار کوتاه تر. هر دانه در طول یک ساعت به آرامی شکلش را تغییر می دهد و در پایان هم می تواند به کلی ناپدید شود. گاز داغ هیدروژن از مرکز درخشان هر دانه بلند می‌شود و از لبه های تیره ی آن به درون خورشید باز می گردد.
این ویدیو و ویدیوهای همانند آن، به دانشجویان و دانشمندان خورشیدی اجازه می دهد چگونگی رشد و دگرگونی دانه ها و لکه‌های خورشید و همچنین چگونگی تولید شراره های نیرومند خورشیدی از مناطق لکه های مغناطیسی را مورد بررسی قرار دهند. چند روز پیش، بزرگ ترین دسته لکه ی خورشیدی در چند سال گذشته روی سطح خورشید چرخید و در برابر چشم ما نمودار شد.

در همین زمینه: دانه های جوشان خورشید
واژه نامه:
Sun - photosphere - granule - sunspot - time-lapse - Sunspot 875 - Vacuum Tower Telescope - adaptive optics - hydrogen - magnetic sunspot - solar flare

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه