NGC 7380: سحابی جادوگر

سحابی جادوگر چه نیروهایی در اختیار دارد؟ نیروی گرانشی به اندازه ی کافی برای ساخت ستارگان، و بادها و پرتوهای ستاره‌ای با نیروی کافی جهت پدید آوردن و شکل دادن برج های گازی.
سحابی جادوگر که آن را در این عکس می بینید، تنها 8,000 سال نوری از ما فاصله دارد و خوشه ی ستاره ای باز و رو به گسترش NGC 7380 را در بر گرفته است. در نور دیدنی، برهم کنش های ستارگان، گازها و گرد و خاک شکلی را پدید آورده که شبیه یکی از جادوگران افسانه ای سده های میانه به نظر می رسد. گستردگی این منطقه ی فعال ستاره زایی حدود 100 سال نوریست و از همین رو، پهنای زاویه ای آن بیش از قرص کامل ماه می باشد. سحابی جادوگر را می توان با یک تلسکوپ کوچک در صورت فلکی پادشاه اتیوپی (قیفاووس) تماشا کرد.
گرچه سن این سحابی شاید تنها چند میلیون سال باشد، ولی برخی از ستارگانی که در آن شکل گرفته اند شاید از خورشید ما نیز بیشتر عمر کنند.

واژه نامه:
NGC 7380 - Wizard Nebula - stellar wind - medieval sorcerer - star forming region - constellation of Cepheus - King of Aethiopia

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه