تصویر سوفیا از W40

* مشاهدات این منطقه یک سحابی درخشان و ده ها ستاره ی جوان که دستکم شش تای آن ها ستارگانی
سنگینند را نشان می دهد که در مرکز منطقه در حال شکل گیریست.

تصویر تازه ای که از رصدخانه ی استراتوسفری برای اخترشناسی فروسرخ (SOFIA) به دست آمده، دارای بالاترین وضوح در میان تصاویر "نیمه فروسرخی" است که تاکنون از یکی از مناطق ستاره زایی ستارگان سنگین در کهکشانمان به نام منطقه ی W40 تهیه شده است.
این تصویر نیمه فروسرخ از منطقه ی ستاره زایی W40 درون کهکشان راه شیری به تازگی توسط
دستگاه FORCAST، نصب شده بر تلسکوپ 100 اینچی رصدخانه ی هوابرد SOFIA، گرفته شده.
تصویر W40 توسط دوربین فروسرخ اجرام کم نور برای تلسکوپ سوفیا (FORCAST) که روی این رصدخانه ی هوابرد نصب شده گرفته شد. سوفیا یک هواپیمای جت 747SP بسیار تغییر یافته است که یک تلسکوپ بازتابی با قطر کارا و چشمگیر 100 اینچ (2.5 متر) را بر خود حمل می کند. تصویر به دست آمده از W40 ترکیبی است از تصاویر دوربین FORCAST در طول موج های فروسرخِ 5.4، 24.2، و 34.8 میکرون. همه ی این ها طول موج هاییند که بخشی یا کل آن ها در اثر بخار آب موجود در جو زمین به زمین نمی رسد و از همین رو حتی رصدخانه هایی که روی کوه های بلند ساخته شده اند هم آن ها را دریافت نمی‌کنند [ولی رصدخانه ی هوابرد سوفیا به دلیل حرکت در بلندای جو، این طول موج ها را دریافت می کند. -م].

رصدخانه ی هوابرد سوفیا - تصویر بزرگ تر
رصد W40 در طول موج دیدنی (مریی) و با تلسکوپ های نوری کار دشواریست چرا که در فراسوی ابرهای فشرده ی گاز و غبار قرار گرفته. رصدهای فروسرخ از این منطقه با کاوش و جستجو در دل این گرد و غبار به آشکار شدن یک سحابی درخشان، ده ها ستاره ی جوان، و دستکم شش ستاره ی پرجرم در حدود شش تا 20 برابر سنگین تر از خورشید که در حال شکل گیریند در مرکز منطقه انجامید.

دستکم 50 درسد ستارگان کهکشان راه شیری در خوشه هایی بزرگ با هزاران ستاره شبیه منطقه ی W40 شکل گرفته اند. شواهد نشان می دهد که منظومه ی خورشیدی هم حدود 5 میلیارد سال پیش در یک چنین خوشه ای ساخته شد. ستارگان در طول موج اندازه گرفته شده با FORCAST کم نورند، به همین علت تابش درون تصویر در واقع مربوط به گرد و غباریست که دور ستارگان را گرفته و تا سدها درجه گرم شده است [و در محدوده ی فروسرخ پرتو می تاباند. -م].

واژه نامه:
NASA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA - mid-infrared - star formation region - W40 - Faint Object infraRed Camera for the SOFIA Telescope - FORCAST - 747SP - reflecting telescope - infrared wavelength - nebula - Milky Way Galaxy - cluster - solar system

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه