فیلم یک دور چرخش کامل مشتری

گردش موزون و زیبای بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی خورشیدی را تماشا کنید:
بسیاری از ویژگی های جو اسرارآمیز مشتری، از جمله نوارهای تیره و مناطق روشن را می توان با جزییات در این ویدیو مشاهده کرد. با کمی دقت متوجه می شوید که گردش ابرهای مرکزی سیاره، اندکی سریع تر از ابرهای نزدیک به قطب هاست (تصویر متحرک روبرو). لکه ی مشهور سرخ و بزرگ در آغاز ویدیو دیده می شود ولی خیلی زود چرخیده و از دیده ها پنهان می شود تا دوباره در اواخر فیلم نمایان گردد. دیگر سامانه های توفانی کوچک تر نیز در برخی لحظات دیده می شوند.
هر چه به قطب ها نزدیک تر می شویم، سرعت
گردش ابرها کمتر می شود
مشتری بزرگ است ولی گردش آن تنها 10 ساعت زمان می برد. برای مقایسه، زمین کوچک ما 24 ساعت طول می کشد تا یه دور به گرد محورش بچرخد.
این ویدیوی دور تند (درنگ زمانی، گاه گذشت، time-lapse) با رزولوشن بالا، سال گذشته توسط تلسکوپ یک متری رصدخانه ی پیک دومیدی واقع در بخش فرانسوی کوه های پیرنه ثبت شد.
از آن جایی که بیشتر جو گسترده ی مشتری را هیدروژن و هلیوم تشکیل داده و این دو عنصر بیرنگ می باشند، هنوز نمی دانیم چه عناصر کمیابی باعث شده اند ابرهای مشتری به رنگی که می بینیم در آیند.

واژه نامه:
Solar System - planet - Jupiter - atmosphere - dark band - light zone - Great Red Spot - storm system - spin cycle - time-lapse - Pic du Midi Observatory - French Pyrenees - hydrogen - helium - trace elements

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه