آشکارساز غول پیکر اطلس

چرا اجسام "جرم" دارند؟
سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای یا "سرن" (CERN) برای یافتن پاسخ این پرسش، برخورددهنده ی بزرگ هادرونی (LHC)، نیرومندترین شتابدهنده ی ذراتی که تاکنون به دست بشر پدید آمده را ساخته. LHC از سال 2008 پروتون ها را با سرعتی بی سابقه به یکدیگر کوبیده است. LHC در پی بررسی این تعریف مهم است که جرم، از ذرات معمولی‌ای تشکیل شده که درون یک میدان نادیدنی ولی گسترده و فراگیر ذرات مجازی هیگز شکل گرفته اند. اگر ذرات پرانرژی با یکدیگر برخورد کرده و بوزون های هیگز واقعی را بسازند، تاییدی بر مکانیسم هیگز درباره ی آفرینش ماده خواهد بود.
هفته ی گذشته، دو گروه LHC گزارشی از نخستین نشانه های وجود ذرات بوزون هیگز با جرم حدود 120 گیگا الکترون ولت ارایه کردند. داده های به دست آمده از برخوردهای LHC نیز برای یافتن ریزسیاهچاله ها، تک قطبی های مغناطیسی، و همچنین بررسی امکان این که همه ی ذرات بنیادی شناخته شده، یک همتای نادیدنی ابَرمتقارن دارند مورد کاوش قرار گرفت.
شما نیز می توانید کمک کنید -- پروژه ی LHC@Home به همه اجازه می دهد با یک رایانه ی خانگی به دانشمندان LHC کمک کنند تا در داده های بایگانی شده ی LHC به دنبال این موجودات شگفت انگیز بگردند.
تصویر بالا شخصی را نشان می دهد که در برابر آشکارساز غول پیکر ATLAS، یکی از شش آشکارساز پیوسته به LHC ایستاده است.

واژه نامه:
mass - CERN - Large Hadron Collider - LHC - accelerator - proton - Higgs particles - Higgs bosons - Higgs mechanism - micro black hole - magnetic monopole - supersymmetric - LHC@Home - ATLAS - detector

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه