کشف دو سیاره که از پف کردن ستاره میزبانشان جان به در برده اند

* این یک نمای کلی از چیزیست که منظومه ی خورشیدی خودمان، پس از طی چند میلیارد سال دیگر از تکاملش
ممکن است به نظر بیاید؛ و می تواند به ما کمک کند درباره ی سرنوشت آینده ی منظومه های
سیاره ای از جمله منظومه ی خودمان، چیزهایی تازه بیاموزیم.

ستاره شناسان دو سیاره ی هم اندازه ی زمین یافته اند که با وجود گرفتار شدن در دام انبساط و پف کردن ستاره ی میزبانشان و تبدیل شدن آن به یک غول سرخ، زنده مانده اند.

استیو کاوالر از دانشگاه ایالتی آیووا به گروه پژوهشگران کمک کرد تا داده های به دست آمده از تلسکوپ فضایی کپلر را بررسی کرده و تایید کنند که تغییرات کوچک در نور یک ستاره، در حقیقت ناشی از وجود دو سیاره ی در حال گردش به دور آن است. رهبر گروه پژوهشگران نیز استفان شارپنه از بنیاد پژوهش های اخترفیزیک و سیاره شناسی در تولوز فرانسه است.

کاوالر می گوید: «این یک نمای کلی از چیزیست که منظومه ی خورشیدی خودمان، پس از طی چند میلیارد سال دیگر از تکاملش ممکن است به نظر بیاید. این می تواند به ما در مورد آینده ی منظومه ی سیاره ای و در مورد خورشیدمان چیزهایی بیاموزد.»
دو سیاره که از گسترش ستاره ی میزبانشان و تبدیل شدن آن به یک غول قرمز جان به در
برده اند. اثر استفان شارپنه. (تصویر بزرگ تر)

به گفته ی کاوالر، پژوهشگران به مدت حدود دو سال، تپش های نور ستاره ی میزبان این سیارات، یعنی یک ستاره ای پیر به نام KIC 05807616، که تازه از مرحله ی غول سرخ بودن گذشته را بررسی کردند. شارپنه به هنگام تجزیه و تحلیل داده ها متوجه دو تغییر کوچک شد که در بازه های زمانی 5.76 و 8.23 ساعته تکرار می شدند.

وی از دیگر ستاره شناسان از جمله کاوالر درخواست کرد داده‌های اولیه ی کپلر و نیز مجموعه داده هایی که پس از آن به دست آمده را بررسی کنند و ببیند که آیا آن ها نیز می‌توانند متوجه تغییرات بشوند یا نه. کاوالر می گوید: «ما این تغییرات را در همان موقعیت و با همان دوره ی تناوب دیدیم و به واقعی بودنشان پی بردیم.» و اینجا پرسش بعدی مطرح شد: «این ها چه هستند؟»

کاوالر سریع ترین و کندترین آهنگ تناوبی که ستارگان می توانند داشته باشند را بررسی کرد. به کمک این نتایج، گروه پژوهشگران نتیجه گرفتند که تغییرات دیده شده توسط کپلر بسیار کندتر از آن بود که بتواند ناشی از خود ستاره باشد. بنابراین اخترشناسان به آزمودن نظریه ای دیگر پرداختند: این تغییرات می توانست در اثر وجود دو سیاره باشد که به دور ستاره می‌چرخند. ستاره شناسان بر این باورند که دلیل تغییرات دو سیاره، KOI 55.01 و KOI 55.02، بازتاب نور ستاره از روی این سیاره ها و اختلاف دما میان "سمت روز و گرم تر" سیاره ها و "سمت شب و سردتر" آن هاست. 

همچنین به گزارش ستاره شناسان، جرم این سیاره ها 76 درسد (درصد) و 87 درسد جرم زمین است و از این نظر، از کوچکترین سیاره هایی هستند که تاکنون پیرامون سیاره ای غیر از خورشید خودمان یافته شده اند. بنا بر گزارش های بعدی، این سیاره ها به ستاره ی میزبانشان نزدیکند، تنها 0.6 درسد و 0.76 درسد فاصله ی زمین تا خورشید. و این حکایت از شرایطی خشن با دماهایی تا 9,000 درجه ی سانتیگراد (16,000 درجه ی فارنهایت) روی سطح آنان می کند.

این فاصله آنقدر کم است که ستاره ی میزبان با پف کردن و انبساط و تبدیل شدن به یک غول سرخ، باید سیاره ها را قورت داده باشد؛ احتمالن این سیاره ها غول های گازی مانند مشتری و کیوان بوده اند با هسته ای سنگی و جوی فشرده از گاز، که با پف کردن ستاره، این لایه ی گازی هم از سیاره جدا شده و تنها هسته ی سنگی آن به جا مانده. همچنین این سیاره ها می توانسته اند به از دست رفتن غیرعادی جرم ستاره ی میزبان هم کمک کرده باشند.

به گفته ی گروه پژوهشی، کشف این دو سیاره پرسش های بسیاری را درباره ی توانایی بقای سیاره ها در چنین شرایط خشنی پیش می کشد. همچنین پرسش هایی در مورد چگونگی اثر یک سیاره بر زندگی و روند تکاملی ستاره ی میزبانش.

واژه نامه:
planetary system - Earth - planet - red-giant - expansion - Steve Kawaler - Kepler space telescope - Stéphane Charpinet - solar system - Sun - KIC 05807616 - KOI 55.01 - KOI 55.02 - gas giant - Jupiter - core -

منبع: astronomy.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه