اشتهای سیری ناپذیر کهکشان راه شیری

* کهکشان راه شیری هنوز "گرسنه" است و با اشتهایی سیری ناپذیر، به بلعیدن همسایگان کوچکترش ادامه می دهد.

راه شیری همیشه در آگهی های بازرگانی به عنوان شکلاتی تبلیغ می شود که هیچ کس از خوردنش سیر نخواهد شد. ولی کهکشانی که این شکلات نامش را از آن گرفته - کهکشان خودمان، اشتهایی سیری ناپذیر دارد. این کهکشان همچنان با سرعتی ترسناک در حال خوردن و بلعیدن کهکشان های کوچک همسایه می باشد - و ستاره شناسان به تازگی دو "جریان" ستاره ای را یافته اند که از یک کهکشان کوتوله ی همسایه جدا شده و به سوی کهکشان ما روان است.
برداشت یک هنرمند از چهار دنباله از کهکشان کوتوله ی کمان یا قوس (Sagittarius - توده ی
نارنجی رنگ سمت چپ تصویر) که به دور کهکشان راه شیری می گردد. دایره ی زرد و درخشان
سمت راست مرکز کهکشان، خورشید ماست که البته در مقیاس واقعی نشان داده نشده.

گروهی از اخترشناسان به سرپرستی سرگی کوپوزوف و واسیلی بلوکوروف از دانشگاه کمبریج، این دو جریان ستاره ای که از کهکشان کوتوله ی کمان یا قوس (Sagittarius) جدا شده را در نیمکره ی جنوبی کهکشانی یافته اند. سرگی کوپوزوف می گوید: «ما از مدت ها پیش می دانستیم که هر گاه کهکشان های کوچک به نزدیک کهکشان های بزرگ رسیده و به دام گرانش آن ها بیافتند، در اثر میدان کشندی عطیمی که در آن قرار گرفته اند، جریان هایی بلند، یا دنباله ای از ستارگان از آن ها بیرون کشید می شود.»

کهکشان کوتوله ی کمان یکی از همسایگان اقماری کهکشان راه شیری است. در حال حاضر بقایای از شکل افتاده ی آن در سمت دیگر کهکشان قرار دارد و در حال خرد شدن و از هم گسیختن توسط نیروهای عظیم کشندی می باشد. این کهکشان آنقدر کوچک است که در طول چند میلیارد سال گذشته، نیمی از ستارگان و همه ی گازهای درونش را از دست داده است.

سرگی کوپوزوف و همکارانش نقشه های چگالی بیش از 13 میلیون ستاره در تازه ترین نسخه از داده های منتشر شده ی پیمایش دیجیتالی آسمان اسلون (SDSS) را بررسی کردند، از جمله گستره ی بسیار مهم آسمان در جنوب کهکشان.
نقشه ای که جریان ستارگان جدا شده از کهکشان کوتوله ی کمان را نشان می دهد، کهکشانی که زیر گرانش خردکننده ی کهکشان ما دست و پا می زند و نیمی از ستارگانش را نیز در اثر همین نیرو از دست داده است.
داده های تازه نشان می دهد که جریان کهکشان کمان در جنوب، خود به دو بخش تقسیم شده، یک جریان پرنورتر و کلفت تر در کنار یک جریان کم نورتر و نازک تر. الویس وین از بنیاد اخترشناسی دانشگاه کمبریج می گوید: «کهکشان کمان همانند جانوری با چهار دم است.» و به گفته ی نویسنده ی همکار، گرینت لویس از دانشگاه سیدنی: «شاید کهکشان کوتوله ی کمان در بازی بیلیارد کهکشانی با یک جرم دیگر برخورد کرده باشد. شاید برخورد با یک توده ی بزرگ ماده ی تاریک، یا حتی با یک کهکشان کوچکتر، به دو بخش شدن هر یک از این دنباله ها انجامیده باشد.»

واژه نامه:
chocolate bar - galaxy - dwarf galaxy - stream - star - Sagittarius Dwarf Galaxy - Milky Way - Sun - Sergey Koposov - Vasily Belokurov - Southern Galactic hemisphere - satellite - tidal force - Sloan Digital Sky Survey - Wyn Evans - Geraint Lewis - billiards - dark matter -

منبع: dailymail

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه